Jez.

Jez.Jez v postoloprtské bažantnici na Chomutovce. Horizont, Fomapan F100, R09.