Ohře a Zlatý potok.jpg

Ohře a Zlatý potok.jpgStekník a krajina s chmelnicemi kolem je součástí mé další práce na dokumentaci pro nominaci na seznam UNESCO. Významný vliv měla řeka Ohře i potok Blšanka /Zlatý potok/ při vytváření úrodných naplavenin vhodných k pěstování chmele.