• PF 2021

  • Jez v postoloprtské bažantnici na Chomutovce. Horizont, Fomapan F100, R09.

  • Chmelnice u Stekníku po pravém břehu Ohře. Horizont, Fomapan F100, R09.

  • Kačenky na rybníku. Panoramatický přístroj Horizont, Fomapan 100, R09 1+50.

  • PF 2020